Friday, October 31, 2014

cum să te apuci de un proiect erasmus+ în 2015


Avem, de aproape un an de zile, un nou program european de finanțare în domeniul educației, formării, tineretului și, de-acum, sportului. Cum îl folosim ? 
Cam uite-așa:


Pasul 1. Vizitați pagina programului Erasmus+ pe site-ul Comisiei Europene sau pe site-ul dezvoltat de către Agenția Națională din România care se ocupă de acesta.
Și citiți Ghidul Programului (ediția 2015) - pentru a verifica dacă Erasmus+ este soluția potrivită pentru dumneavoastră.
* Va trebui să consultați, în momentul în care va fi disponibil, și Apelul Național pentru propuneri de proiecte aferent anului 2015...
*** update 30.12.2014: Apelul Național 2015.

Pasul 2. Înregistrați-vă instituția pe Platforma Participanților - operațiune prin care veți obține, pentru organizația dumneavoastră, un așa-numit cod PIC (Personal Identification Code) absolut necesar implicării în program, atît în calitate de coordonator, cît și de partener. Instrucțiuni în limba română găsiți aici. Manualul utilizatorului URF/PP (în engleză) se găsește aici

Pasul 3. Asamblați un concept minimal al proiectului vizat care să vă permită să identificați parteneri europeni. Un astfel de text trebuie să cuprindă cel puțin:
* tipul proiectului: proiect de mobilități sau parteneriat strategic;
* domeniul proiectului: proiect de tineret, educație școlară, formare profesională sau educația adulților;
* grup țintă vizat (cu indicarea precisă a grupei de vîrstă / ciclului de învățămînt în cazul proiectelor de educație școlară și formare profesională); 
* enunțarea sumară a problemei pe care dorește să o rezolve proiectul și a soluției/soluțiilor inovatoare avute în vedere;
* enunțarea sumară a activităților și a rezultatelor avute în vedere.

Pasul 4. Identificați parteneri. 
În această etapă, informațiile rezultate din pasul 3 trebuie să ajungă în fața ochilor unor potențiali parteneri.
Ideal ar fi ca, măcar la început, să intrați în parteneriate doar cu instituții cu care ați mai lucrat sau în care aveți o persoană de contact cu care ați mai lucrat direct. În cazul în care acest lucru nu este posibil, apelați la recomandări din partea unor persoane care s-au aflat, recent, într-una din situațiile de mai sus. În fine, atunci cînd nici asta nu e posibil, se pare că singura soluție este angajarea dumneavoastră într-o aventură virtuală.
Pentru domeniul educație școlară, prima destinație evidentă este platforma eTwinning.
Apoi, puteți găsi pe Facebook nenumărate (zău!) e-grupuri care se ocupă de identificare de parteneri - atît în Erasmus+, în general, cît și specializate pe domenii (tineret, educație școlară, formare profesională, educația adulților). Recomandarea mea (subiectivă!) este Erasmus+ partner search - unde veți găsi, în ianuarie 2015, peste 16000 de membri. Dar dacă veți căuta, pe Facebook (inclusiv folosind denumirile utilizate în predecesoarele programului Erasmus+: Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Youth [in Action], dar și eTwinning, de pildă), veți găsi zeci de e-grupuri tematice (cîteva fiind chiar 'mai mari' decît cel pomenit mai sus). Deveniți membri, lansați un mesaj - și așteptați.
Idem, pe LinkedIn - unde numărul de e-grupuri specializate e mult mai mic, însă seriozitatea potențialilor parteneri e mult mai mare. Să zicem e-grup-ul ăsta. Sau acesta.
E-grupurile de pe Yahoo folosite în predecesoarele programului Erasmus+  continuă să funcționeze, dar cu impact mult diminuat, dat fiind că nu permit comunicarea sincronă.   

Pasul 5. Elaborați proiectul - împreună cu partenerii. 
Formularele de candidatură pentru 2015 se află aici:
* Proiecte de mobilitate: domeniul școlareducatia adulțilorformare profesională (VET)tineret;
* Parteneriate strategice
domeniul școlar (și, distinct, numai pentru școli), educatia adulțilorformare profesională (VET)tineret;Baftă, deci ! Și dați-mi de știre unde v-ați încurcat... Inclusiv din acest motiv.