Saturday, December 14, 2013

erasmus+ rulează


Erasmus+, noul program (2014-2020) al Uniunii Europene pentru educație, formaretineret și sport și-a lansat 'Ghidul' (dar și mostre de formulare de candidatură) joi 12.12.13 !


Erasmus+ continuă și amplifică Programul Învățare pe tot parcursul vieții derulat în România, în perioada 2007-2013, prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).


Cu vorbele Comisiei Europene: în 2014 vor fi disponibile, în cadrul programului Erasmus+, fonduri în valoare de 1,8 miliarde EUR pentru:
• a promova oportunitățile de mobilitate deschise studenților, stagiarilor, cadrelor didactice și altor categorii de personal implicat în învățământ, tinerilor care participă la schimburile destinate lor și voluntarilor;
• a crea sau a consolida parteneriate între instituțiile și organizațiile din domeniul învățământului, formării profesionale și tineretului, pe de o parte, și operatorii economici, pe de altă parte;
• a susține dialogul și a dezvolta o bază de cunoștințe necesare pentru realizarea reformei în sistemele de educație, de formare profesională și în cele care vizează tineretul.
Pe lângă alte tipuri de instituții, vor beneficia de finanțare, pentru prima dată, noi parteneriate inovatoare: așa-numitele Alianțe ale cunoașterii și Alianțe ale competențelor sectoriale vor crea sinergii între educație și muncă, permițând instituțiilor de învățământ superior, furnizorilor de formare profesională și întreprinderilor să promoveze inovarea și spiritul antreprenorial și să dezvolte noi programe de învățământ și noi calificări pentru a atenua problema deficitului de competențe. 
În domeniul sportului, accentul se pune pe proiecte transnaționale care susțin sportul de masă și care abordează provocări transfrontaliere precum trucarea meciurilor, dopajul, violența și rasismul și care favorizează buna guvernanță, egalitatea de șanse între femei și bărbați, incluziunea socială și activitatea fizică pentru toți.


Cu vorbele mele: față de Programul Învățare pe tot parcursul vieții, noul program aduce schimbări radicale la toate nivelele (conceptual, administrativ, financiar) în condițiile în care prioritatea integrării pe piața muncii a fost iluminată agresiv de criza economică din ultimii ani. La ora la care scriu acest text, majoritatea actualilor beneficiari ai programului încă se căznesc, nedumeriți, cu Ghidul lansat alaltăieri și cu mostrele de formulare de candidatură. Eu însumi, deși am urmărit atent, în ultimele luni, prezentări preliminare ale diverselor agenții naționale care vor administra noul program și, deci, aveam o idee bunicică referitoare la ceea ce urmează, am surprize și nedumeriri.

Dar o să le dregem pe toate - inclusiv împreună. Drept care vă recomand călduros Erasmus+ info,o pagină pe Facebook dedicată noului program, la care trebăluiesc alături de mine (fost manager de proiecte similare mai mici și mai mari, fost evaluator de candidaturi de astfel de proiecte, fost evaluator extern pentru astfel de proiecte) alte cîteva persoane chiar mai pricepute decît mine. 

Și grupul (tot pe Facebook) Erasmus+ partner search (în acest moment: 1666 de membri din toată Europa și nu numai) - dedicat, firește, identificării de potențiali parteneri pentru proiecte dezvoltate în cadrul programului Erasmus+. 

Și dau de veste, curînd, și de niscaiva cursuri turbo de design de proiect pe temă - pentru ianuarie și februarie !