Monday, May 8, 2017

resurse storytelling: forma povestirilor

Forma povestirilor unei societăți, spunea Vonnegut, este cel puțin la fel de interesantă ca forma vaselor sale de lut sau a vîrfurilor sale de suliță. Iată cîteva, în versiunea graficianei Maya Eilam.Cu cuvintele lui Vonnegut însuși, am mai pomenit de forma povestirilor aici (în 2013).